User to user discussion and support for UltraEdit, UEStudio, UltraCompare, and other IDM applications.

Find, replace, find in files, replace in files, regular expressions
2 posts Page 1 of 1
I am searching Unicode characters in UEStudio using by [[:unicode:]], where I found the characters like
≤ ≥ ∞ ∝ ‘ ’ — – But I can't find characters like Ê, ë, ä, á.
Kindly suggest me how to find those Unicode characters.

Code: Select all
Ên in dëëë fijnééé wedergave in woorden van Maris’ kunst vän den aanbegin tot heden, nu die kunst, hooger en hooger stijgt, en het óntstoflijke nadert, in die fijne wedergave in woörden, in H. de Boer’s studie over Maris (uitgave van P. J. Zürcher, Kunsthandel ’s-Gravenhage) wordt op nieuw aan Maris, om zijn tooveren met het licht hulde gebracht, en aangetoond, stap voor stap, hoe hij zich tot de dichter ≤ ≥ ∞ ∝ ván het licht ontwikkeld heeft, en nog hooger stijgende is.
Maris ving aan — zegt H. de Boer in zïjn zeer te waardeeren werk — met angstvallige, nauwkeurige nabootsing, daarna sprak hij in kleur, thans ʊ ∫ ə n ə ra zomerheerlijkheid. Hij is thans geworden schilder der zon en der in haar licht verheerlijkte natuurverschijnselen.
The character class unicode is defined as any extended character whose code point is above 255 in value as documented on Boost library documentation about character classes that are always supported.

But you want to find any character with a code point value above 127, i.e. any non ASCII character or any extended character.

You can use the Perl regular expression search string [^\x00-\x7F] which finds any character with a code point value NOT in hexadecimal range 00 to 7F.
Best regards from Austria
2 posts Page 1 of 1